4+4+4 Eğitim Sisteminin Yararları Gerekli öğrenimi  süresini oniki yıla çıkaran yasa, 11 Nisan 2012′de” İlköğretim ve Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim yapılmasına Dair Kanun” adıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından bu yana itibaren uygulanmaya başlayacak kanundaki değişimlerle sekiz yıllık aralıksız gerekli eğitim yerine oniki yıllık mecburi basamaklı öğrenime geçildi. Üç adıma